Touchpad-instelling.

U kunt de instellingen met betrekking tot de aanraakpadbedieningen instellen tijdens het opnemen met de zoeker.

  1. MENU → (Instellingen) → [Touchpad-instelling.] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Bedien. in v. oriënt.:
Stelt in of aanraakpadbedieningen tijdens het opnemen met een verticaal georiënteerde zoeker moeten worden ingeschakeld. U kunt verkeerde bedieningen doordat uw neus, enz. de monitor aanraakt tijdens het opnemen met een verticaal georiënteerde zoeker voorkomen.
Aanraakpositiemod.:
Stelt in of het scherpstelkader wordt verplaatst naar de positie die is aangeraakt op het scherm ([Absolute positie]), of het scherpstelkader wordt verplaatst naar de gewenste positie op basis van de richting waarin wordt versleept en de mate van beweging ([Relatieve positie]).
Bedieningsgebied:
Stelt het gebied in dat moet worden gebruikt voor aanraakpadbedieningen. Door het gebied voor aanraakpadbedieningen te beperken, kunt u verkeerde bedieningen doordat uw neus, enz. de monitor aanraakt, voorkomen.

Over de aanraakpositiefunctie

Wanneer u [Absolute positie] selecteert, kunt u het scherpstelkader sneller naar een ver verwijderd positie verplaatsen omdat u rechtstreeks de positie van het scherpstelkader kunt opgeven door middel van aanraakbedieningen.

Wanneer u [Relatieve positie] selecteert, kunt u het aanraakpad bedienen vanaf waar dit het gemakkelijkst is, zonder uw vinger over een groot gebied te moeten bewegen.

Hint

  • Als bij aanraakpadbedieningen [Aanraakpositiemod.] is ingesteld op [Absolute positie], wordt het gebied dat is ingesteld bij [Bedieningsgebied] behandeld als het gehele scherm.