Wi-Fi-instellingen: SSID/WW terugst.

Dit apparaat deelt de verbindingsinformatie voor [Naar smartph verznd] en [Verbinding] met een apparaat dat toestemming heeft om verbinding te maken. Als u het apparaat wilt veranderen dat toestemming heeft om verbinding te maken, stelt u de verbindingsinformatie terug.

  1. MENU(Netwerk) → [Wi-Fi-instellingen][SSID/WW terugst.][OK].

Opmerking

  • Als u dit apparaat verbindt met een smartphone na het terugstellen van de verbindingsinformatie, moet u de instellingen voor de smartphone opnieuw maken.