Heldere controle

Stelt u in staat om de beeldcompositie te veranderen bij het opnemen in een donkere omgeving. Door de belichtingstijd te verlengen, kunt u de beeldcompositie controleren in de zoeker/op de monitor, zelfs in donkere situaties, zoals 's nachts buitenshuis.

 1. MENU (Camera- instellingen2) → [Eigen toets(opname)] → wijs de functie [Heldere controle] toe aan de gewenste knop.
 2. Druk op de knop waaraan u de functie [Heldere controle] hebt toegewezen, en neem daarna een beeld op.
  • De helderheid als gevolg van [Heldere controle] zal gehandhaafd blijven na het opnemen.
  • Om de helderheid van de monitor te laten terugkeren naar normaal, drukt u nogmaals op de knop waaraan u de functie [Heldere controle] hebt toegewezen.

Opmerking

 • Tijdens [Heldere controle], zal [LiveView-weergave] automatisch omschakelen naar [Instelling effect uit], en worden instelwaarden, zoals de belichtingscompensatie, niet worden toegepast op het huidig weergegeven beeld. Wij adviseren u [Heldere controle] alleen te gebruiken op donkere locaties.
 • [Heldere controle] wordt automatisch geannuleerd in de volgende situaties.
  • Wanneer de camera wordt uitgeschakeld.
  • Wanneer de opnamefunctie wordt veranderd van P/A/S/M naar een andere functie dan P/A/S/M.
  • Wanneer de scherpstellingsfunctie wordt ingesteld op iets anders dan de handmatige scherpstellingsfunctie.
  • Wanneer [MF Assist] wordt uitgevoerd.
  • Wanneer [Scherpst. vergroten] is geselecteerd.
 • Tijdens [Heldere controle] kan de sluitertijd langzamer zijn dan normaal tijdens het opnemen op donkere locaties. Ook omdat de gemeten helderheid wordt uitgebreid, kan de belichting veranderen.