Lach-sluiter

De camera neemt automatisch een beeld op wanneer hij een lachend gezicht detecteert.

Deze functie kan worden gebruikt als de versie van de systeemsoftware van de camera (firmware) versie 2.00 of hoger is.

 1. MENU (Camera- instellingen1) → [Lach-sluiter] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Uit:
Gebruikt de functie [Lach-sluiter] niet.
Aan:
De camera neemt automatisch een beeld op wanneer hij een lachend gezicht detecteert. U kunt [Aan: glimlach], [Aan: normale lach] of [Aan: schaterlach] selecteren als instelling van de gevoeligheid voor detecteren.

Tips voor effectiever opnemen van lachende gezichten

 • Bedek de ogen niet met haar en houd de ogen een beetje dicht.
 • Verberg het gezicht niet met een hoed, masker, zonnebril, enz.
 • Probeer het gezicht te richten op het apparaat en houd het gezicht zo rechtop mogelijk.
 • Glimlach duidelijk met een open mond. De glimlach is gemakkelijker te detecteren wanneer de tanden zichtbaar zijn.
 • Als u op de ontspanknop drukt in de lach-sluiterfunctie, neemt het apparaat het beeld op. Na het opnemen keert het apparaat terug naar de lach-sluiterfunctie.

Opmerking

 • U kunt de functie [Lach-sluiter] niet gebruiken met de volgende functies:
  • [Panorama d. beweg.]
  • [Foto-effect]
  • Bij gebruik van de functie [Scherpst. vergroten].
  • [Scènekeuze] is ingesteld op [Landschap], [Nachtscène], [Zonsondergang], [Schemeropn. hand] of [Antibewegingswaas].
  • Bij het opnemen van bewegende beelden.
  • Tijdens het opnemen met een hoge beeldfrequentie
 • Maximaal 8 gezichten van uw onderwerpen kunnen worden herkend.
 • Het apparaat herkent mogelijk helemaal geen gezichten of kan per ongeluk andere voorwerpen herkennen als gezichten onder bepaalde omstandigheden.
 • Als het apparaat een lach niet herkent, past u de lach-herkenningsgevoeligheid aan.
 • Als u een gezicht volgt met [AF-vergrendeling] terwijl de lach-sluiterfunctie wordt gebruikt, wordt de lach-herkenning alleen uitgevoerd voor dat gezicht.