Het huidige scherpstelgebied registreren (AF-gebied-registr)

U kunt het scherpstelkader tijdelijk naar een vooraf aangewezen positie verplaatsen met behulp van een customknop. Deze functie is handig voor het opnemen van scènes waarin de bewegingen van het onderwerp voorspelbaar zijn, bijvoorbeeld bij sportscènes. Met deze functie kunt u het scherpstelgebied snel verplaatsen aan de hand van de situatie.

Een scherpstelgebied registreren

 1. MENU (Camera- instellingen1) → [AF-gebied-registr][Aan].
 2. Plaats het scherpstelgebied op de gewenste positie en houd daarna de Fn (Functie)-knop ingedrukt.

Het geregistreerde scherpstelgebied oproepen

 1. MENU (Camera- instellingen2) → [Eigen toets(opname)] → gewenste knop en selecteer vervolgens [AF-geb. vergr. reg.].
 2. Stel de camera in op de opnamefunctie, houd de knop ingedrukt waaraan [AF-geb. vergr. reg.] is toegewezen, en druk daarna op de ontspanknop om beelden op te nemen.

Hint

 • Wanneer een scherpstelkader is geregistreerd met behulp van [AF-gebied-registr], knippert het geregistreerde scherpstelkader op de monitor.
 • Als u [Gereg. AF-geb. wiss.] toewijst aan een customknop, kunt u het geregistreerde scherpstelkader gebruiken zonder de knop ingedrukt te houden.
 • Als [Ger. AF-geb+AF aan] is toegewezen aan een customknop, wordt automatische scherpstelling met gebruikmaking van het geregistreerde scherpstelkader uitgevoerd wanneer op de knop wordt gedrukt.

Opmerking

 • Een scherpstelgebied kan niet worden geregistreerd in de volgende situaties:
  • De functiekeuzeknop staat in de stand (Film) of
  • Terwijl [Aanraakscherpstell.] wordt uitgevoerd
  • Tijdens het gebruik van de digitale zoomfunctie
  • Terwijl [AF-vergrendeling] wordt uitgevoerd
  • Tijdens het scherpstellen
  • Tijdens het uitvoeren van scherpstelvergrendeling
 • U kunt [AF-geb. vergr. reg.] niet toewijzen aan [Functie linkerknop], [Functie rechterknop] of [Omlaag-knop].
 • U kunt het geregistreerde scherpstelgebied niet oproepen in de volgende situaties:
  • De functiekeuzeknop staat in de stand (Automatisch. modus), (Film) of
 • Wanneer [AF-gebied-registr] is ingesteld op [Aan], wordt de instelling [Draaikn./Wiel vergr.] vergrendeld op [Ontgrendelen].