Schrpstelvergrot.tijd

Stel in hoe lang een beeld moet worden vergroot bij gebruik van de functie [MF Assist] of [Scherpst. vergroten].

  1. MENU (Camera- instellingen1) → [Schrpstelvergrot.tijd] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

2 sec.:
Vergroot de beelden gedurende 2 seconden.
5 sec.:
Vergroot de beelden gedurende 5 seconden.
Geen beperk.:
Vergroot de beelden tot u op de ontspanknop drukt.