Stilstaande beelden vastleggen tijdens het opnemen van bewegende beelden (Dual Rec)

U kunt stilstaande beelden vastleggen tijdens het opnemen van bewegende beelden zonder het opnemen te onderbreken. Gebruik Dual Rec wanneer u zowel bewegende beelden als stilstaande beelden tegelijkertijd wilt opnemen.

 1. Druk op de MOVIE-knop om het opnemen van bewegende beelden te starten.

 2. Druk op de ontspanknop om een stilstaand beeld vast te leggen.
  • Als u de ontspanknop tot halverwege indrukt, wordt het resterende aantal stilstaande beelden dat u nog kunt opnemen, afgebeeld op het scherm.
  • Tijdens het opnemen van stilstaande beelden, wordt de mededeling [VASTLEGGEN] afgebeeld op het scherm.
 3. Druk nogmaals op de MOVIE-knop om het opnemen van bewegende beelden te stoppen.

Hint

 • Het beeldformaat of de beeldkwaliteit van de stilstaande beelden kan worden geselecteerd in MENU → (Camera- instellingen2) → [Beeldfor.(Dual Rec)]/[Kwaliteit (Dual Rec)].

Opmerking

 • Dual Rec is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van de opname-instelling of functie-instelling.
 • Wanneer [Proxy opnemen] is ingesteld op [Aan], is Dual Rec niet beschikbaar.
 • Afhankelijk van de geheugenkaart die u gebruikt, kan het enige tijd duren om een stilstaand beeld op te nemen.
 • Het geluid van de ontspanknop kan worden opgenomen.
 • U kunt de flitser niet gebruiken tijdens gebruik van Dual Rec.