Geluid opnemen

Stelt in of het geluid moet worden opgenomen tijdens het opnemen van bewegende beelden. Selecteer [Uit] om te voorkomen dat het bedieningsgeluid van de lens en het apparaat wordt opgenomen.

  1. MENU (Camera- instellingen2) → [Geluid opnemen] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan:
Neemt geluid op (stereo).
Uit:
Neemt geen geluid op.