AE-vergrendeling

Wanneer het contrast tussen het onderwerp en de achtergrond hoog is, zoals bij het opnemen van een onderwerp met tegenlicht of een onderwerp bij een raam, meet u het licht op een punt waarop het onderwerp de juiste belichting lijkt te hebben, en vergrendelt u de belichting voordat u het beeld opneemt. Om de helderheid van een onderwerp te verlagen, meet u het licht op een punt dat helderder is dan het onderwerp en vergrendelt u de belichting van het hele scherm. Om het onderwerp helderder te maken, meet u het licht op een punt dat donkerder is dan het onderwerp en vergrendelt u de belichting van het hele scherm.
  1. Stel scherp op het punt waarop de belichting werd ingesteld.
  2. Druk op de AEL-knop.

    De belichting is vergrendeld en (AE-vergrendeling) wordt afgebeeld.
  3. Houd de AEL-knop ingedrukt, stel opnieuw scherp op het onderwerp en maak de opname.
    • Blijf de AEL-knop ingedrukt houden terwijl u een opname maakt als u door wilt gaan met opnemen met de vaste belichting. Laat de knop los om de belichting opnieuw te stellen.

Hint

  • Wanneer u MENU → (Camera- instellingen2) → [Eigen toets(opname)][AEL-knop][AEL-wisselen] selecteert, kunt u de belichting vergrendelen zonder de knop ingedrukt te houden.

Opmerking

  • [AEL-vergrend.] en [AEL-wisselen] zijn niet beschikbaar bij gebruik van een andere zoomfunctie dan de optische-zoomfunctie.