DISP-knop (Scherm/Zoeker)

Stelt u in staat de schermweergavefuncties in te stellen die kunnen worden geselecteerd met DISP (weergave-instelling) in de opnamefunctie.

  1. MENU (Camera- instellingen2) → [DISP-knop][Scherm] of [Zoeker] → gewenste instelling → [Enter].
    De onderdelen gemarkeerd met zijn beschikbaar.

Informatie over menu-onderdelen

Graf. weerg. :
Beeldt basisinformatie af over opnemen. De sluitertijd en diafragmawaarde worden grafisch afgebeeld.
Alle info weerg. :
Beeldt opname-informatie af.
Geen info :
Beeldt geen opname-informatie af.
Histogram :
Toont een grafische weergave van de luminantieverdeling.
Niveau :
Geeft aan of het apparaat horizontaal staat, zowel in de richting voor-achter (A) als in de richting links-rechts (B). Wanneer het apparaat in beide richtingen horizontaal staat, wordt de indicator groen.

Voor zoeker*:

Beeldt informatie af die geschikt is voor opnemen met de zoeker.

* Deze schermweergavefunctie is alleen beschikbaar in de instelling voor [Scherm].

Opmerking

  • Als u het apparaat te sterke mate voorover of achterover kantelt, zal de horizontaalafwijking groot zijn.
  • Het apparaat kan een horizontaalafwijking van bijna ±1° hebben, zelfs nadat de hellingsgraad is gecorrigeerd met deze functie.