NR lang-belicht (stilstaand beeld)

Als u de sluitertijd instelt op 1/3 seconde(n) of langer (opname met lange belichtingstijd), wordt de ruisonderdrukking ingeschakeld gedurende de tijd dat de sluiter open staat. Als deze functie is ingeschakeld, wordt de korrelige ruis, typisch voor opnamen met een lange belichtingstijd, verminderd.

 1. MENU (Camera- instellingen1)[NR lang-belicht] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan:
Activeert ruisonderdrukking zolang de sluiter open staat. Terwijl de ruisonderdrukking wordt uitgevoerd, wordt een bericht weergegeven, en u kunt dan niet een nieuw beeld opnemen. Selecteer dit als u de beeldkwaliteit prioriteit wilt geven.
Uit:
Activeert de ruisonderdrukking niet. Selecteer dit als u de opnametiming prioriteit wilt geven.

Opmerking

 • [NR lang-belicht] is niet beschikbaar wanneer [Sluitertype] is ingesteld op [Elektronische sluiter].
 • Ruisonderdrukking wordt mogelijk niet ingeschakeld, zelfs niet wanneer [NR lang-belicht] is ingesteld op [Aan] in de volgende situaties:
  • De opnamefunctie is ingesteld op [Panorama d. beweg.].
  • [Transportfunctie] is ingesteld op [Continue opname] of [Bracket continu].
  • De opnamefunctie is ingesteld op [Scènekeuze] en [Sportactie], [Schemeropn. hand] of [Antibewegingswaas] is geselecteerd.
  • De ISO-gevoeligheid is ingesteld op [NR Multi Frame].
 • [NR lang-belicht] kan niet worden ingesteld op [Uit] in de volgende opnamefuncties:
  • [Slim automatisch]
  • [Superieur automat.]
  • [Scènekeuze]
 • Afhankelijk van de opnameomstandigheden voert de camera mogelijk geen ruisonderdrukking uit, zelfs niet wanneer de sluitertijd 1/3 seconde(n) of langer is.