FINDER/MONITOR

Stelt de methode in voor het omschakelen tussen de elektronische beeldzoeker en het scherm.

  1. MENU (Camera- instellingen2) → [FINDER/MONITOR] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Automatisch:
Wanneer u in de elektronische beeldzoeker kijkt, reageert de oogsensor en wordt de weergave automatisch omgeschakeld naar de elektronische beeldzoeker.
Zoeker(handmatig):
Het scherm wordt uitgeschakeld en het beeld wordt alleen weergegeven in de elektronische beeldzoeker.
Monitor(handmatig):
De elektronische beeldzoeker wordt uitgeschakeld en het beeld wordt altijd weergegeven op het scherm.

Hint

  • U kunt de [FINDER/MONITOR]-functie toewijzen aan uw gewenste knop.
    MENU (Camera- instellingen2) → [Eigen toets(opname)] → wijs [Finder/Monitor sel.] toe aan de gewenste knop.
  • Om het automatisch omschakelen van het display met behulp van de oogsensor uit te schakelen, stelt u [FINDER/MONITOR] in op [Zoeker(handmatig)] of [Monitor(handmatig)].

Opmerking

  • Wanneer de monitor uitgetrokken is, zal de oogsensor van de camera uw naderende oog niet herkennen, zelfs niet wanneer [FINDER/MONITOR] is ingesteld op [Automatisch]. Het beeld blijft afgebeeld worden op de monitor.