Stramienlijn

Stelt in of de rasterlijn wordt afgebeeld of niet. De stramienlijn helpt u de beeldcompositie aan te passen.

  1. MENU (Camera- instellingen2) → [Stramienlijn] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Driedelingsraster:
Plaats de hoofdonderwerpen dicht bij één van de rasterlijnen die het beeld in drieën delen voor een goed gebalanceerde beeldcompositie.
Vierkantsraster:
Met vierkante rasters kunt u gemakkelijker het horizontale niveau van hun compositie controleren. Dit is nuttig bij het bepalen van de kwaliteit van de beeldcompositie tijdens het opnemen van landschappen, close-ups en zich herhalende beelden.
Diag. + vierkantsr.:
Plaats een onderwerp op een diagonale lijn om een opwekkend en krachtig gevoel uit te drukken.
Uit:
Beeldt de rasterlijn niet af.