Handelsmerken

 • Memory Stick en zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Sony Corporation.
 • XAVC S en zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.
 • AVCHD en het AVCHD-logo zijn handelsmerken van Panasonic Corporation en Sony Corporation.
 • Mac is een handelsmerk van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
 • IOS is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van Cisco Systems Inc.
 • iPhone en iPad zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen.
 • Blu-ray Disc™ en Blu-ray™ zijn handelsmerken van de Blu-ray Disc Association.
 • DLNA en DLNA CERTIFIED zijn handelsmerken van Digital Living Network Alliance.
 • Dolby, Dolby Audio en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
 • De begrippen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.
 • Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
 • Het SDXC-logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.
 • Facebook en het "f"-logo zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Facebook, Inc.
 • Android en Google Play zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Google Inc.
 • YouTube en het "YouTube"-logo zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Google Inc.
 • Wi-Fi, het Wi-Fi-logo en Wi-Fi Protected Setup zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
 • De N-markering is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van NFC Forum, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.
 • Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke aanduidingen door Sony Corporation gebeurt onder licentie.
 • QR code is een handelsmerk van Denso Wave Inc.
 • Alle andere in deze gebruiksaanwijzing vermelde systeem- en productnamen zijn doorgaans handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de betreffende ontwikkelaars of fabrikanten. In deze gebruiksaanwijzing worden de aanduidingen ® en ™ mogelijk niet in alle gevallen gebruikt.