Gezichtsregistratie (Nieuwe registratie)

Als u van tevoren gezichten registreert, kan het apparaat met prioriteit scherpstellen op het geregistreerde gezicht.

  1. MENU (Camera- instellingen1) → [Gezichtsregistratie][Nieuwe registratie].
  2. Plaats het geleidingskader over het te registreren gezicht en druk op de ontspanknop.
  3. Als een bevestigingsmededeling wordt afgebeeld, selecteert u [Enter].

Opmerking

  • Maximaal acht gezichten kunnen worden geregistreerd.
  • Maak een opname van het gezicht van voren op een helder verlichte plaats. Het gezicht wordt misschien niet goed geregistreerd als het wordt verborgen met een hoed, een masker, een zonnebril, enz.