Continue opname

Neemt beelden ononderbroken op zolang u de ontspanknop ingedrukt houdt.

 1. MENU (Camera- instellingen1) → [Transportfunctie][Continue opname].
 2. Selecteer de gewenste functie met de rechter-/linkerkant van het besturingswiel.

Informatie over menu-onderdelen

Continue opname: Hi / Continue opname: Mid/ Continue opname: Lo


Sluitertype
Mechanische sluiter Automatisch/Elektronische sluiter
Continue opname: Hi Maximaal 24 beelden per seconde*
Continue opname: Mid Maximaal 10 beelden per seconde* Maximaal 10 beelden per seconde*
Continue opname: Lo Maximaal 3,5 beelden per seconde Maximaal 3,5 beelden per seconde

* Als de F-waarde hoger is dan F8, is de scherpstelling vergrendeld op de instelling van de eerste opname.

Hint

 • Om de scherpstelling en belichting continu in te stellen tijdens ononderbroken opnemen, stelt u als volgt in:
  • [Scherpstelfunctie]: [Continue AF]
  • [AEL met sluiter]: [Uit] of [Automatisch]

Opmerking

 • Ononderbroken opnemen is niet beschikbaar in de volgende situaties:
  • De opnamefunctie is ingesteld op [Panorama d. beweg.].
  • De opnamefunctie is ingesteld op [Scènekeuze] en een andere scène dan [Sportactie] is geselecteerd.
  • [Foto-effect] is ingesteld op een van de volgende instellingen:[Soft focus] [HDR-schilderij] [Mono. m. rijke tonen] [Miniatuur] [Waterverf] [Illustratie]
  • [DRO/Auto HDR] is ingesteld op [Auto HDR].
  • [ISO] is ingesteld op [NR Multi Frame].
  • [Lach-sluiter] wordt gebruikt.
 • Als [Sluitertype] is ingesteld op [Mechanische sluiter], kan de snelheid van het ononderbroken opnemen niet worden ingesteld op [Continue opname: Hi].