Demomodus

De functie [Demomodus] geeft de bewegende beelden die op de geheugenkaart zijn opgenomen automatisch weer (demonstratie) wanneer de camera gedurende een bepaalde tijdsduur niet is bediend. Selecteer normaal [Uit].

  1. MENU (Instellingen) → [Demomodus] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan:
De demonstratie van weergave van bewegende beelden start automatisch als het apparaat gedurende ongeveer één minuut niet wordt bediend. Alleen beveiligde bewegende beelden in het AVCHD-formaat kunnen worden weergegeven.
Stel de weergavefunctie in op [AVCHDweergave] en beveilig het bestand met bewegende beelden dat de oudste opgenomen datum en tijd heeft.
Uit:
Geeft de demonstratie niet weer.

Opmerking

  • U kunt dit item alleen instellen wanneer het apparaat wordt gevoed door middel van de netspanningsadapter (bijgeleverd).
  • Wanneer er geen beveiligde bewegende beelden in het AVCHD-formaat op de geheugenkaart staan, kunt u [Aan] niet selecteren.