Volume-instellingen

Stelt het geluidsvolumeniveau voor het weergeven van bewegende beelden in.

  1. MENU (Instellingen) → [Volume-instellingen] → gewenste instelling.

Het volumeniveau aanpassen tijdens weergave

Druk tijdens weergave van bewegende beelden op de onderkant van het besturingswiel om het bedieningspaneel af te beelden, en stel daarna het volumeniveau in. U kunt het volumeniveau instellen terwijl u naar het werkelijke geluid luistert.