Panorama: richting

Stelt de richting in waarin de camera moet worden gepand bij het opnemen van panoramabeelden.

  1. MENU (Camera- instellingen1) → [Panorama: richting] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Rechts:
Pan de camera van links naar rechts.
Links:
Pan de camera van rechts naar links.
Naar boven:
Pan de camera van onder naar boven.
Naar beneden:
Pan de camera van boven naar onder.