Beelden beveiligen (Beveiligen)

Beveiligt opgenomen beelden tegen per ongeluk wissen. De markering wordt afgebeeld op beveiligde beelden.

  1. MENU (Afspelen) → [Beveiligen] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Meerdere bldn.:

Past beveiliging toe op meerdere geselecteerde beelden, of annuleert deze.

(1) Selecteer het beeld dat u wilt beveiligen, en druk daarna op het midden van het besturingswiel. Het teken wordt afgebeeld in het selectievakje. Om de selectie te annuleren, drukt u nogmaals op het midden om het teken te wissen.

(2) Als u nog andere beelden wilt beveiligen, herhaalt u stap (1).

(3) MENU[OK].

Alles in deze map:
Beveiligt alle beelden in de geselecteerde map.
Alles op deze datum:
Beveiligt alle beelden in het geselecteerde datumbereik.
Alles in deze map annul.:
Annuleert de beveiliging van alle beelden in de geselecteerde map.
Alles deze datum annul.:
Annuleert de beveiliging van alle beelden in het geselecteerde datumbereik.
Alle in cont opn groep:
Hiermee kunt u alle beelden in de gekozen groep met ononderbroken opgenomen beelden beveiligen.
Alle in cnt opn grp annul:
Annuleert de beveiliging van alle beelden in de geselecteerde groep met ononderbroken opgenomen beelden.

Hint

  • Als u een groep met ononderbroken opgenomen beelden in [Meerdere bldn.] selecteert, worden alle beelden in de groep beveiligd. Om bepaalde beelden in de groep te selecteren en beveiligen, voert u [Meerdere bldn.] uit terwijl de beelden in de groep worden weergegeven.

Opmerking

  • De menu-onderdelen die kunnen worden geselecteerd verschillen afhankelijk van de instelling van [Weergavefunctie] en van de geselecteerde inhoud.