Функцията Управление на HDMI устройства не работи правилно.

 • Проверете връзката със системата.

 • Активирайте функцията Управление на HDMI устройства на ТВ. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация на вашия ТВ.

 • Изчакайте малко и опитайте пак. Ако изключите системата от контакта, ще трябва да изчакате малко преди да започнете да извършвате някакви операции. Изчакайте 15 секунди или повече и опитайте отново.

 • Проверете дали свързаният към системата ТВ поддържа функцията Управление на HDMI устройства.

 • Типът и броят на устройствата, които може да се управляват с функцията Управление на HDMI устройства са ограничени от стандарта HDMI CEC, както следва:

  • Записващи устройства (Blu-ray Disc записващо устройство, DVD записващо устройство и др.): до 3 броя

  • Устройства за възпроизвеждане (Blu-ray Disc плейър, DVD плейър и др.): до 3 броя (тази система използва едно от тях)

  • Свързани с тунера устройства: до 4 броя

  • Аудиосистема (приемник/слушалка): до 1 устройство (използвано от тази система)