Прехвърлянето води до грешка.

  • USB устройството не е форматирано правилно. За начина, по който се форматира, вж. инструкциите за експлоатация на USB устройството.

  • Изключете системата и извадете USB устройството. Ако USB устройството има превключвател на захранването, изключете и отново включете USB устройството след свалянето му от системата. След това прехвърлете отново.

  • Ако операциите за прехвърляне и изтриване се повторят многократно, структурата на файла в USB устройството се фрагментира. За начина, по който да се справите с този проблем, вж. инструкциите за експлоатация на USB устройството.

  • USB устройството или захранването е изключено по време на прехвърлянето. Изтрийте частично прехвърления файл и прехвърлете отново. Ако това не реши проблема, възможно е USB устройството да е повредено. За начина, по който да се справите с този проблем, вж. инструкциите за експлоатация на USB устройството.