Различни операции при възпроизвеждане на диск

Възможно е, в зависимост от диска или файла, функцията да не работи.

Търсене на конкретен запис (за AUDIO CD)

Задръжте натиснат SHIFT и с помощта на цифровите бутони изберете желания запис, след което натиснете(въвеждане).

Търсене на конкретно заглавие/глава/сцена/запис/индекс (за DVD VIDEO/VIDEO CD)

 1. Натиснете неколкократно SEARCH по време на възпроизвеждане, за да изберете режима на търсене.

 2. Задръжте натиснат SHIFT и с помощта на цифровите бутони въведете желаното заглавие, глава, сцена, запис или индекс, след което натиснете(въвеждане).

  Възпроизвеждането започва.

Забележка

 • За търсене на сцена при VIDEO CD с PBC възпроизвеждане натиснете SEARCH.

 • За търсене на запис и индекс при VIDEO CD без PBC възпроизвеждане натиснете SEARCH.

Търсене на определена точка с помощта на времевия код (за DVD VIDEO)

 1. Натиснете неколкократно SEARCH по време на възпроизвеждане, за да изберете режима на търсене на час.

 2. Задръжте натиснат SHIFT и с помощта на цифровите бутони въведете времевия код, след което натиснете(въвеждане).

  Пример: За да намерите сцена в 2 часа, 10 минути и 20 секунди, задръжте натиснат SHIFT и натиснете 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).

  Ако сгрешите, задръжте натиснат SHIFT и натиснете CLEAR, за да анулирате цифрата.

Търсене с помощта на DVD менюто (за DVD VIDEO)

 1. Натиснете DVD/TUNER MENU.

 2. Натиснете(нагоре)/(надолу)/(наляво)/(надясно) или задръжте натиснат SHIFT и с помощта на цифровите бутони изберете желаното заглавие или елемент, след което натиснете(въвеждане).

Промяна на ъглите на камерата (за DVD VIDEO)

Натиснете неколкократно ANGLE по време на възпроизвеждане, за да изберете желания ъгъл на камерата.

Избор на настройка на субтитрите (за DVD VIDEO)

Натиснете неколкократно SUBTITLE по време на възпроизвеждане, за да изберете езика на субтитрите или за да ги изключите.

Промяна на езика/звука (за DVD VIDEO/VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/DATA DVD)

Натиснете неколкократно AUDIO по време на възпроизвеждане, за да изберете желания аудио формат или режим.

DVD VIDEO

Можете да изберете аудио формат или език, когато източникът съдържа множество аудио формати или многоезично аудио.

Когато се покажат 4 цифри, те указват езиков код. Вж. Списък с кодове на езици, за да разберете кой език отговаря на показания код. Ако един и същ език се показва два или повече пъти, това означава, че използваното DVD VIDEO е записано в няколко аудио формата.

VIDEO CD/AUDIO CD/аудио файл

Можете да променяте изходния звук.

 • [STEREO]*: Стерео звук.

 • [1/L]/[2/R]: Моно звук от левия или от десния канал.

SUPER VIDEO CD

 • [1:STEREO]*: Стерео звук на аудио запис 1.

 • [1:1/L]/[1:2/R]: Моно звук от левия или от десния канал на аудио запис 1.

 • [2:STEREO]: Стерео звук на аудио запис 2.

 • [2:1/L]/[2:2/R]: Моно звук от левия или от десния канал на аудио запис 2.

* Стандартна настройка

Възпроизвеждане на VIDEO CD с PBC функции (за VIDEO CD)

С помощта на менюто PBC (Playback Control - Контрол на възпроизвеждането) можете да използвате интерактивните функции на VIDEO CD (VIDEO CD версия 2.0 и Super VCD).

 1. Натиснете(възпроизвеждане), за да възпроизведете VIDEO CD с PBC функции.

  На телевизионния екран се появява менюто PBC.

 2. Задръжте натиснат SHIFT и с помощта на цифровите бутони изберете желания номер на елемент, след което натиснете(въвеждане).

 3. Продължете възпроизвеждането съобразно инструкциите в менюто.

Забележка

 • PBC възпроизвеждането се променя при активиране на “Многократно възпроизвеждане”.

Отмяна на PBC възпроизвеждане

 1. Натиснете(предишен) или(следващ), или задръжте натиснат SHIFT и с помощта на цифровите бутони изберете запис, когато възпроизвеждането е спряно.

 2. Натиснете(възпроизвеждане) или(въвеждане).

  Възпроизвеждането стартира от избрания запис.

Връщане към PBC възпроизвеждане

Натиснете двукратно(стоп), след което натиснете(възпроизвеждане).

Възобновяване на произвеждането на няколко диска (за DVD VIDEO/VIDEO CD)

Тази система може да запази точките за възобновяване на възпроизвеждането за до 6 диска и да възобнови възпроизвеждането, когато отново поставите същия диск. Ако запазите точка за възобновяване на възпроизвеждането за 7-мия диск, точката за възобновяване на първия диск ще бъде изтрита. За да активирате тази функция, установете [MULTI-DISC RESUME] в [SYSTEM SETUP] на [ON].

Забележка

 • За да възпроизведете от началото на диска, натиснете двукратно(стоп), след което натиснете(възпроизвеждане).