Избор на качеството на възпроизвеждане на BLUETOOTH аудио поток (кодек)

Можете да активирате приемане с AAC, LDAC или SBC кодек от BLUETOOTH устройство.

AAC/LDAC може да се избере само ако BLUETOOTH устройството поддържа AAC/LDAC.

 1. Натиснете OPTIONS.

  На дисплея се появява менюто с опции.

 2. Натиснете(нагоре)/(надолу) неколкократно, за да изберете [BT CODEC], след което натиснете(въвеждане).
 3. Натиснете(нагоре)/(надолу) неколкократно, за да изберете настройката, след което натиснете(въвеждане).
  • [AUTO]: Разрешава приемането в AAC или LDAC кодек формат, в зависимост от възможностите на BLUETOOTH устройството.

  • [SBC]: Приемете в SBC кодек формат.

  За излизане от менюто с опции натиснете OPTIONS.

Съвет

 • LDAC е технология за аудио кодиране, разработена от Sony, която дава възможност за предаване на аудио съдържание с висока разделителна способност (Hi-Res) дори при BLUETOOTH връзка. За разлика от други BLUETOOTH съвместими технологии за кодиране, като например SBC, тя работи без влошаващо преобразуване на аудио съдържанието с висока разделителна способност*1 и позволява около три пъти повече данни*2 в сравнение с тези други технологии да бъдат предадени по BLUETOOTH безжична мрежа с безпрецедентно качество на звука, благодарение на ефективно кодиране и оптимизирано пакетиране.

  *1 С изключение на съдържание в DSD формат.

  *2 В сравнение с SBC (Subband Codec), когато се избере скорост на предаване 990 kbps (96/48 kHz) или 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Забележка

 • Можете да слушате висококачествен звук, ако изберете AAC или LDAC. Ако не можете да чувате AAC или LDAC звук от вашето устройство или звукът е прекъснат, изберете [SBC].

 • Ако промените тази настройка докато системата е свързана с BLUETOOTH устройство, връзката с BLUETOOTH устройството ще бъде прекъсната. За да направите връзка с BLUETOOTH устройството, отново извършете BLUETOOTH свързване.