Изпълнение на караоке и конкуренция (Karaoke Ranking)

Можете да използвате функцията за оценяване (Режим на оценяване) само при свързан микрофон. Оценката ви се изчислява по скала от 0 до 99 чрез сравняване на вашия глас с музикалния източник.

 1. Установете BLUETOOTH връзка между системата и вашия смартфон/iPhone.
 2. Стартирайте “Sony | Music Center” и докоснете иконата на “Fiestable”.
 3. Докоснете [Karaoke].
 4. Докоснете [Scoring Start].
 5. Стартирайте възпроизвеждането на музиката на системата и изпълнете песен.
 6. Докоснете [Mic Level], [Echo], [Key Control] или [Vocal] на екрана на приложението и чрез плъзгача променете нивото на силата на звука на микрофона, интензитета на ехото, основния тон или настройката за вокално/невокално изпълнение в съответствие с вашите предпочитания.
 7. След като сте пели повече от една минута, докоснете [Scoring Stop] и вижте оценката си.

  Оценката ви ще се покаже на екрана на приложението. Ако оценката ви е сред най-добрите 10, приложението ще ви подкани да въведете името си и заглавието на песента. Можете да въведете до 16 буквено-цифрови знаци за името на изпълнителя и до 24 буквено-цифрови знаци за заглавието на песента.

  Тогава ще се появи вашето класиране.

  Заглавието на песента може да бъде автоматично извлечено от източника, ако възпроизвеждате източника от приложения за смартфони.

Подновяване на класацията

Докоснете иконата Ranking на на екрана на приложението.

Появява се списъкът Ranking. За да подновите списъка, докоснете иконата за подновяване.

Забележка

 • Ако вашата оценка е 0, тя няма да влезе в класацията.

 • Функцията Karaoke Ranking не работи в следните случаи:

  • Когато микрофонът не е свързан със системата;

 • Функцията Karaoke Ranking се изключва автоматично, когато:

  • Прекъснете връзката на микрофона със системата;

  • Натиснете FUNCTION за смяна на функцията.