Системата не се включва дори когато ТВ е включен.

  • Задръжте натиснат SHIFT и натиснете SETUP, след което установете [HDMI SETUP] – [CONTROL FOR HDMI] на [ON]. ТВ трябва да поддържа функцията Управление на HDMI устройства. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация на вашия ТВ.

  • Проверете настройките на високоговорителя на ТВ. Системното захранване се синхронизира с настройките на високоговорителите на ТВ. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация на вашия ТВ.

  • Ако последния път звукът е бил извеждан от високоговорителите на ТВ, системата не се включва дори когато ТВ се включи.