При възпроизвеждане на диск звукът прескача.

  • Почистете диска.

  • Заредете диска отново.

  • Преместете системата на място без вибрации.

  • Сменете диска с друг, който е без дефекти.