Пропорцията на телевизионния екран не може да се променя.

  • Пропорцията е фиксирана във вашето DVD VIDEO и видео файла.

  • Възможно е, в зависимост от телевизора, да не можете да променяте пропорцията.