Възпроизвеждането не започва от първия файл.

  • Включете режим “Нормално възпроизвеждане”.