Звукът на DAB/DAB+ предаванията прекъсва или приемането е слабо.

  • За да подобрите силата на сигнала, проверете мястото на системата или променете ориентацията на антената.