От микрофона няма звук.

  • Регулирайте нивото на силата на звука на микрофона.

  • Уверете се, че микрофонът е свързан към MIC1 или MIC2/GUITAR жака на системата правилно.

  • Проверете дали микрофонът е включен.