Картината е със смущения.

  • Почистете диска.

  • (С изключение на моделите за Латинска Америка, Бразилия, Европа и Русия.)

    Задайте цветовата система, която подхожда на вашия ТВ.