Възпроизвеждането не започва.

  • Изключете системата, отново свържете USB устройството и включете системата.

  • На USB устройството е избрана опцията “Възобновяване на възпроизвеждането”. Натиснете двукратно(стоп). След това натиснете (възпроизвеждане), за да стартирате възпроизвеждането.