Сдвояването не може да се извърши.

  • Не можете да извършите сдвояване само като задържите натиснат BLUETOOTH/PAIRING на системата. За да извършите сдвояването, първо трябва да активирате функцията BLUETOOTH и след това да задържите натиснат BLUETOOTH/PAIRING.

  • Преместете BLUETOOTH устройството по-близо до системата.

  • Сдвояването може да не е възможно, ако около системата има други BLUETOOTH устройства. В този случай изключете другите BLUETOOTH устройства.

  • Уверете се, че сте въвели правилния ключ за достъп, когато избирате името на системата (тази система) на BLUETOOTH устройството.