По време на възпроизвеждане звукът губи стерео ефекта.

  • Изключете “Смекчаване на гласа”.

  • Проверете дали системата е свързана правилно.