Слушане на DAB радиостанции

Преди да пристъпите към слушане на DAB (Digital Audio Broadcasting - Цифрово аудио излъчване) станции, трябва да свържете DAB/FM антената (въздушна) (доставена) към извода DAB/FM ANTENNA на системата и да намерите DAB/DAB+ станцията, която искате да слушате.

 1. Свържете DAB/FM антената (въздушна) с извода DAB/FM ANTENNA на системата.

 2. Свържете кабела за мрежово захранване и включете системата, като натиснете(захранване).
 3. Натиснете неколкократно FUNCTION и изберете [TUNER DAB].

  Когато използвате функцията TUNER DAB за пръв път след закупуването или след нулиране на системата, сканирането започва автоматично. Ходът на сканиране се обозначава така: [SCAN***%].

  В зависимост от достъпните във вашия регион DAB/DAB+ станции, сканирането може да отнеме няколко минути. След приключване на сканирането системата запазва всички достъпни DAB/DAB+ станции и включва първата от тях.

  Забележка

  • Ако във вашата страна или регион не се поддържат DAB/DAB+ предавания, на дисплея се появява [NoSIGNAL].

 4. Натиснете TUNING -/+ неколкократно, за да намерите станцията, която искате да слушате.

Забележка

 • Възможно е, когато включите DAB/DAB+ станция, няколко секунди да не чувате никакъв звук.

 • Ако станцията, която сте избрали, не излъчва програмата в този момент, на дисплея се появява [OFF-AIR].