Съобщението [READING] стои твърде дълго време или възпроизвеждането започва с голямо забавяне.

  • Процесът на четене може да отнеме много време в следните случаи.