Свързване с USB устройство

Съвместими USB устройства

  • USB устройства, съответстващи на USB (Mass Storage Class - Клас масова памет)

Възможно е някои USB устройства да не работят със системата, дори ако отговарят на горните условия.

Използването на iPhone/iPod устройства чрез USB връзка не се поддържа.

  1. Натиснете FUNCTION неколкократно, за да изберете [USB].
  2. Свържете USB устройство към(USB) порта на системата.

Забележка

  • Можете да използвате USB адаптер (не се доставя) за свързване на USB устройството със системата, ако USB устройството не може да се включи в(USB) порта на системата.