BLUETOOTH устройството не може да открие системата или на дисплея се появява [BT OFF].

  • Установете BLUETOOTH сигнала на [BT ON].