BLUETOOTH устройството не може да се свърже със системата при активна функция “Безжична Party Chain”.

  • След като свържете всички системи, изпълнете операциите за сдвояване и свързване между BLUETOOTH устройството и Парти домакина.