Използване на стойката/ите за микрофон

Можете да поставяте микрофони (не се доставят) в техните стойки. За да използвате стойката за микрофон, разгънете я с пръст, както е показано по-долу.

Забележка

  • Стойките за микрофон са предназначени само за микрофони.

  • При пренасяне на системата не хващайте стойките за микрофон.

  • Преди да поставите микрофоните в стойките, натиснете неколкократно MIC/GUITAR LEVEL - на системата, за да намалите силата на звука на микрофона до минимално ниво.