Автоматичен режим на готовност

Системата влиза автоматично в режим на готовност след около 15 минути, ако не се използва или няма изходен аудио сигнал. При закупуването тази функция е включена.

Забележка

 • Функцията за автоматичен режим на готовност не работи при следните случаи:

  • при функциониране на TUNER FM;

  • при функциониране на TUNER DAB;

  • когато таймерът за автоматично изключване е активиран;

  • когато към жака MIC1 или MIC2/GUITAR е свързано външно устройство;

  • когато системата е парти гост за функцията “Безжична Party Chain” или гост за функцията Stereo Pair.

Изключване/Включване на функцията за автоматичен режим на готовност

 1. Натиснете OPTIONS.

  На дисплея се появява менюто с опции.

 2. Натиснете(нагоре)/(надолу) неколкократно, за да изберете [AutoSTBY], след което натиснете(въвеждане).

 3. Натиснете(нагоре)/(надолу) неколкократно, за да изберете [ON] или [OFF], след което натиснете(въвеждане).

Излизане от менюто с опции

Натиснете OPTIONS.

Съвет

 • Преди системата да влезе в режим на готовност, [AutoSTBY] мига на дисплея около 2 минути.