Слушане на музика с две системи без кабелни връзки (Функция Stereo Pair)

За да използвате тази функция, са необходими две системи от един и същ модел. Чрез свързването на две системи чрез BLUETOOTH връзка можете да слушате по-мощна музика.

В следващите стъпки двете системи са описани като “Система домакин” и “Система гост”.

Забележка

 • За да използвате тази функция, “Sony | Music Center” трябва да е инсталирано на вашето BLUETOOTH устройство.

 • BLUETOOTH устройството трябва да е сдвоено както със системата домакин, така и със системата гост. За подробна информация относно операцията за сдвояване вж. Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройства.

 1. Поставете две системи от един и същ модел на разстояние до 1 m една от друга.
 2. Включете системата домакин и системата гост.
 3. Натиснете BLUETOOTH/PAIRING на системата домакин и на системата гост и изберете функцията BLUETOOTH.

  На дисплея се появява [BLUETOOTH].

 4. Свържете системата домакин с BLUETOOTH устройство чрез BLUETOOTH връзка. (Вж. Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройства.)
 5. Стартирайте “Sony | Music Center” и изпълнете инструкциите от екрана, за да конфигурирате Stereo Pair за системата домакин и за системата гост.

  На дисплея на системата домакин се появява [HOST], а на дисплея на системата гост се появява [GUEST].

 6. Задайте изходния режим от “Sony | Music Center” на вашето BLUETOOTH устройство.
  • [Stereo mode - right]: извежда моно звук от десния канал на системата домакин и от левия канал на системата гост.

  • [Stereo mode - left]*: извежда моно звук от левия канал на системата домакин и от десния канал на системата гост.

   * Стандартна настройка

 7. Стартирайте възпроизвеждане на BLUETOOTH устройството и регулирайте силата на звука.

Синхронизация на настройките със Stereo Pair

 • Когато е установена Stereo Pair връзка, следните настройки на системата гост се синхронизират с тези, на системата домакин:

  • Сила на звука;

  • MEGA BASS;

  • “Звуково поле” и “Персонализиран еквалайзер”;

  • DJ ефект;

  • Осветление.

 • Когато горните настройки се променят на някоя от системите, домакин или гост, настройките на другата система се синхронизират.

 • Ако се изключи системата домакин, системата гост също се изключва.

Деактивиране на функцията Stereo Pair

Използвайте “Sony | Music Center” и изпълнете инструкциите от екрана.

Съвет

Забележка

 • Ако използвате микрофона или свирите на китара на система домакин, звукът няма да се извежда от системата гост.

 • Когато използвате Stereo Pair, на системата гост не функционират следните операции:

  • Таймер за автоматично изключване;

  • Автоматичен режим на готовност;

  • Блокировка за защита от детски достъп;

  • Gesture Control;

  • “Смекчаване на гласа”, “Управление на гамите” и Режим на оценяване;

  • Управление на системата с помощта на дистанционното управление.

 • Ако възстановите една от двете системи при активна функция Stereo Pair, непременно изключете другата система.