Какво можете да правите с приложението “Sony | Music Center”

“Sony | Music Center” е приложение за управление на аудио устройства Sony, които са съвместими със “Sony | Music Center” чрез вашия смартфон/iPhone.

За подробна информация относно “Sony | Music Center” вж. следния URL-адрес:

https://www.sony.net/smcqa/

Операции, които може да се изпълняват на системата със “Sony | Music Center”

 • Промяна на функциите на системата

 • Преглед на музикалното съдържание в диск диск и USB устройство

 • Преглед на информацията в диск, USB устройство, FM и DAB/DAB+ станция

 • Регулиране на силата на звука

 • Управление на възпроизвеждането на източник в смартфон или iPhone

 • Управление на възпроизвеждането на диск и USB устройство

 • Настройка на DAB/DAB+ станция и предварително задаване на станциите

 • Настройка на FM станция и предварително задаване на станциите

 • Промяна на настройките на звука, “DJ ефект” и MEGA BASS

 • Настройка на “Таймер за автоматично изключване”

 • Настройка на режима на осветление

 • Групиране с други аудиосистеми (функциите Stereo Pair / “Безжична Party Chain”)

и др.

Съвет

 • Това, което можете да управлявате със “Sony | Music Center”, варира в зависимост от свързаното устройство. Спецификациите и дизайнът на приложението може да се променят без предизвестие.

 • Непременно използвайте най-новата версия на приложението.

Забележка

 • Ако “Sony | Music Center” не функционира правилно, натиснете BLUETOOTH/PAIRING на системата, за да прекратите BLUETOOTH връзката, след което отново изпълнете BLUETOOTH свързването, така че BLUETOOTH връзката да функционира нормално.