Изпълнение на караоке

Можете да изпълнявате караоке чрез функцията Karaoke.

 1. Натиснете MIC LEVEL - (или натиснете MIC/GUITAR LEVEL - на системата) неколкократно, за да намалите силата на звука на микрофона до минимално ниво.
 2. Натиснете GUITAR на системата неколкократно, за да изберете [OFF].
 3. Свържете микрофон (не се доставя) към жак MIC1 или MIC2/GUITAR на системата.

  Ако искате да се изпълнява дует, свържете още един микрофон.

 4. Стартирайте възпроизвеждането на музиката и регулирайте силата на звука на микрофона.

  Натиснете MIC ECHO неколкократно, за да регулирате ехо ефекта.

 5. Започнете изпълнението заедно с музиката.

Забележка

 • Ако се появи виене, системата автоматично ще намали звука на микрофона за няколко секунди.

 • Ако виенето продължи, направете следното:

  • Отдалечете микрофона от системата;

  • Променете насочеността на микрофона;

  • Натиснете MIC LEVEL - (или натиснете MIC/GUITAR LEVEL - на системата) неколкократно;

  • Натиснете MIC ECHO неколкократно, за да регулирате ехо нивото.

 • Звукът на микрофона не се прехвърля към USB устройството по време на USB прехвърляне.

 • Не можете да регулирате нивото на силата на звука на микрофона чрез (сила на звука) +/- (VOLUME -/+ на системата). Натиснете MIC LEVEL +/- (или натиснете MIC/GUITAR LEVEL -/+ на системата) неколкократно, за да регулирате нивото на силата на звука на микрофона.

 • Когато използвате функцията “Безжична Party Chain” или Stereo Pair, звукът на микрофона се извежда само от системата, към която той е свързан.

 • Ако звукът през микрофона е изключително силен, той може да бъде изкривен. Натиснете MIC LEVEL - (или натиснете MIC/GUITAR LEVEL - на системата) неколкократно, за да намалите силата на звука на микрофона.