Свързване на системата с няколко BLUETOOTH устройства (многоточкова връзка)

Към системата едновременно може да са свързани до 3 BLUETOOTH устройства. Можете да превключвате изхода сред свързаните устройства.

  1. За сдвояване с второ или трето устройство повторете стъпкиномер 1дономер 3от Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройства.

За превключване на източника за възпроизвеждане

Ако по време на възпроизвеждане на музика от едно устройство включите възпроизвеждане от друго свързано устройство, системата започва да извежда звук от новото устройство.

Изключване на BLUETOOTH устройство от многоточкова връзка

Прекратете BLUETOOTH връзката на BLUETOOTH устройството, което искате да изключите.

Изключване на всички BLUETOOTH устройства от многоточкова връзка

Натиснете BLUETOOTH/PAIRING на системата.

Забележка

  • Възможно е операциите да варират в зависимост от BLUETOOTH устройствата. Възможно е, в зависимост от комбинацията от устройства, някое BLUETOOTH устройство да не може да се свърже. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация на устройствата.

  • Ако опитате да свържете 4-то BLUETOOTH устройство, връзката с най-старото ще бъде прекъсната.

  • Възможно е, в зависимост от BLUETOOTH устройствата, да не успеете да осъществите три BLUETOOTH връзки едновременно.

  • Не можете да установите многоточкова връзка, когато използвате Функция “Безжична Party Chain” или Stereo Pair.