Управляване на операциите с Gesture Control

Можете да управлявате операциите с жестове на ръката над сензора GESTURE CONTROL на системата.

 1. Натиснете GESTURE ON/OFF на системата и изберете режима за работа с жестове (GESTURE 1/GESTURE 2).
  • [GESTURE1]:

   Gesture controls за режим PLAYBACK, DJ, SAMPLER и KARAOKE

  • [GESTURE2]:

   Gesture controls за гамата на музикалния източник или вашия глас, когато пеете в микрофона

 2. За да изберете режима когато системата е в режим GESTURE 1, натиснете PLAYBACK, DJ, SAMPLER или KARAOKE на системата.

  Ако системата е в режим PLAYBACK, натиснете неколкократно FUNCTION на системата и изберете необходимата функция.

 3. Махнете с ръка над сензора GESTURE CONTROL.

Деактивиране на Gesture Control

Натиснете GESTURE ON/OFF на системата неколкократно, за да изберете [OFF].

Забележка

 • Когато извършвате движението, ръката ви не трябва да докосва или влиза в контакт със сензора GESTURE CONTROL.

 • DJ ефектът се изключва автоматично, когато:

  • деактивирате Gesture Control;

  • променяте режима на PLAYBACK/SAMPLER/KARAOKE;

  • изключите системата;

  • промените функцията;

  • активирате или деактивирате функцията “Безжична Party Chain”;

  • смените звуковото поле;

  • използвате “Смекчаване на гласа”;

  • смените гамата (Управление на гамите).

 • Ако активирате “DJ ефект” по време на прехвърляне, звуковият ефект няма да се прехвърли на USB устройството.

 • Не докосвайте и не допирайте сензора GESTURE CONTROL, когато размахвате ръка над него.

 • Никое от движенията в режим GESTURE 1 не работи в режим GESTURE 2.

 • Режимът GESTURE 2 се изключва автоматично, когато:

  • променяте режима на PLAYBACK/SAMPLER/KARAOKE/DJ;

  • включвате “DJ ефект”;

  • включвате режима китара; *1

  • изберете звуково поле FIESTA/MOVIE1/MOVIE2/DRAMA/NEWS/GAME; *2

  • включите режима Виртуален футбол; *2

  • изключите системата;

  • промените функцията.

 • Когато оттеглите ръката си от сензора GESTURE CONTROL, гамата на гласа ви или музиката се връщат към стандартните.

*1 Само при режим MIC PITCH CONTROL.

*2 Само при режим MUSIC PITCH CONTROL.