Звукът на вашето BLUETOOTH устройство не може да се чува на тази система.

  • Първо увеличете силата на звука на вашето BLUETOOTH устройство, след което регулирайте силата на звука, като използвате(сила на звука) +/- (VOLUME -/+ на системата).