Дискът не излиза.

  • Не можете да вадите диска по време на “Синхронизирано прехвърляне” или “REC1 прехвърляне”. Натиснете(стоп), за да отмените прехвърлянето, след което натиснете(отваряне/затваряне) на системата, за да извадите диска.

  • Консултирайте се с най-близкия дилър на Sony.