Използване на функцията Управление на HDMI устройства

Свързването на ТВ, който поддържа функцията Управление на HDMI устройства * чрез HDMI кабел (Високоскоростен HDMI кабел с Ethernet, не се доставя) ви дава възможност да управлявате устройството лесно с ТВ дистанционно управление.

С функцията Управление на HDMI устройства може да се използват следните функции.

 • Изключване на системното захранване

 • Управление на звука на системата

 • Audio Return Channel (ARC)

 • Възпроизвеждане с едно докосване

 • Дистанционно лесно управление

 • Следене на езика

* Управление на HDMI устройства представлява стандарт, използван от CEC (Consumer Electronics Control - технология), която позволява HDMI (High-Definition Multimedia Interface - Мултимедиен интерфейс с висока резолюция) устройствата да се контролират взаимно.

Забележка

 • Тези функции може да работят с устройства, които не са произведени от Sony, но функционирането им не е гарантирано.

Подготовка за използване на функцията Управление на HDMI устройства

 1. Задръжте натиснат SHIFT и натиснете SETUP.

  На телевизионния екран се появява менюто за настройка.

 2. Установете [HDMI SETUP] – [CONTROL FOR HDMI] на [ON].

  При закупуването тази настройка е [ON]. За подробна информация вж. Меню “Настройки”.

  Разрешете настройките на функцията Управление на HDMI устройства за ТВ, който е свързан със системата.

  Ако разрешите функцията Управление на HDMI устройства (“BRAVIA” Sync) когато използвате произведен от Sony ТВ, и функцията Управление на HDMI устройства на системата се разрешава автоматично. Когато приключите с настройките, на дисплея се появява [COMPLETE].

Изключване на системното захранване

Когато изключите ТВ, системата ще се изключи автоматично.

 1. Задръжте натиснат SHIFT и натиснете SETUP.

  На телевизионния екран се появява менюто за настройка.

 2. Установете [HDMI SETUP] – [STANDBY LINKED TO TV] на [ON] или [AUTO].

  При закупуването тази настройка е [AUTO]. За подробна информация вж. Меню “Настройки”.

Забележка

 • Възможно е свързаното устройство да не се изключи в зависимост от статуса му.

Управление на звука на системата

Ако включите системата докато гледате телевизия, звукът на ТВ ще се изведе от високоговорителите на системата. Силата на звука на системата може да се регулира от дистанционното управление на ТВ.

Ако при последното гледане на телевизия звукът на ТВ се е извеждал от високоговорителите на системата, то при следващото включване на ТВ системата ще се включи автоматично.

Операциите може да се извършват и от менюто на ТВ. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация на вашия ТВ.

Забележка

 • В зависимост от телевизора, нивото на силата на звука на системата се показва на телевизионния екран. Възможно е то да се различава от нивото на силата на звука на дисплея.
 • В зависимост от настройките на телевизора, възможно е функцията за управление на звука на системата да не е достъпна. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация на вашия ТВ.

Audio Return Channel (ARC)

Ако системата е свързана към HDMI IN конектор на ТВ, съвместим с функцията Audio Return Channel (ARC), можете да слушате звука на телевизора от високоговорителите на системата без да свързвате аудио кабел (не се доставя).

 1. Задръжте натиснат SHIFT и натиснете SETUP.

  На телевизионния екран се появява менюто за настройка.

 2. Установете [HDMI SETUP] – [AUDIO RETURN CHANNEL] на [ON].

  При закупуването тази настройка е [ON]. За подробна информация вж. Меню “Настройки”.

Забележка

 • Ако ТВ не е съвместим с функцията Audio Return Channel (ARC), е необходима връзка с аудио кабел (не се доставя).

Възпроизвеждане с едно докосване

Ако натиснете(възпроизвеждане) в DVD/CD или USB функция, ТВ се включва автоматично. Входът на ТВ се превключва към HDMI входа, където е свързана системата.

Забележка

 • Възможно е, в зависимост от ТВ, началната част на съдържанието да не се възпроизведе правилно.

Дистанционно лесно управление

Можете да изберете системата от SYNC MENU и да оперирате с нея.

Тази функция може да се използва, ако ТВ поддържа менюто за връзка. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация на вашия телевизор.

Забележка

 • В менюто за връзка на ТВ системата се разпознава като “Плейър”.

 • Възможно е при някои телевизори известни функции да са недостъпни.

Следене на езика

Ако промените езика за екрана на ТВ, езикът за дисплея на системата също ще се промени.